ข่าวสารและเหตุการณ์
2019-07-22 14:35:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งห้าคน จากการแข่งขันของทาง InstaForex

2019-07-09 11:57:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งสี่คน จากการแข่งขันของทาง InstaForex

2019-07-03 11:48:00

การเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการซื้อขายของวันที่ 3 -4 เดือนกรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพ (Independence Day) ที่จะถึงในสหรัฐอเมริกา

2019-07-02 09:39:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งสี่คน จากการแข่งขันของทาง InstaForex

2019-06-25 10:12:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งสามคน จากการแข่งขันของทาง InstaForex

2019-06-17 13:08:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งสามคน จากการแข่งขันของทาง InstaForex

2019-06-13 10:14:00

ในจุดเริ่มต้นของฤดูร้อนนั้น ทาง InstaForex ได้นำเสนอลูกค้าเป็นโอกาสในการได้รับ $8,000

2019-06-10 12:08:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งสามคน จากการแข่งขันของทาง InstaForex

2019-06-03 11:48:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จากการแข่งขันของทาง InstaForex