ข่าวสารและเหตุการณ์
ประกาศสำคัญ
2019-07-03 11:48:00

โปรดทราบว่า เนื่องในวันเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพ (Independence Day) ที่จะถึงในสหรัฐอเมริกาของวันที่ 3 -4 เดือนกรกฎาคม จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นในชั่วโมงของการซื้อขาย

03.07 - ปิดเร็วกว่าเดิมใน 20:00 สำหรับกลุ่มของตราสาร CFD

04.07 - การซื้อขายจะไม่มีให้บริการในทุกๆ ตราการการซื้อขายในกลุ่มดังต่อไปนี้

- CFD

- Futures Agro

- ฟิวเจอร์สของสินค้า (Futures Goods)

อีกทั้ง การปิดเร็วกว่าเดิมในเวลา 20:00 สำหรับตราสารการซื้อขายตามกลุ่มดังต่อไปนี้ :

- ฟิวเจอร์าของพลังงาน(Futures Energy)

- ฟิวเจอร์สของโลหะ (Futures Metal)

- โลหะ (Metal)

ชั่วโมงของการซื้อขายอาจจะมีการปรับตามบริษัท