ข่าวสารและเหตุการณ์
ปัญหาทางเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์เทรด
2009-04-08

เรียนลูกค้าของ  InstaForex

ขณะนี้อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่ล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ แผนกเทคนิคทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกำจัดปัญหานี้ ขณะนี้เราได้ดำเนินการเจรจากับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯอเมริกาและโปรแกรมเมอร์ของซอร์ฟแวร์เพื่อให้ร่วมกันหาเหตุของความล้มเหลวและวิธีการกำจัดปัญหานี้ในอนาคต การทำงานของเซริร์ฟเวอร์จะถูกกู้คืน การเรียกร้องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในครั้งนี้จะได้รับการตรวจสอบจากแผนกซื้อขาย:  dealer@instaforex.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเข้าใจและขอความกรุณาในการอดทน