Povraćaj lozinke za Kabinet za partnere

Ukoliko ste zaboravili lozinku za svoj Kabinet za partnere potrebno je da pažljivo popunite obrazac koji se nalazi ispod. Da biste dobili novu molimo Vas da unesete Vaš login, telefonsku lozinku i adresu e-pošte na koju će biti poslata nova lozinka za Kabinet za partnere.

Podaci koji se nalaze u pismu su poverljivi pa preporučujemo da ih čuvate na sigurnom mestu i ne dajete ih trećim licima.

Login:
Telefonska lozinka:
E-pošta: