Thỏa thuận hợp tác

Trang này cung cấp cho bạn hợp đồng hợp tác chung với các điều khoản mà bạn đã đồng ý khi thực hiện việc đăng ký tham gia Chương trình Liên kết. Bạn luôn có thể truy cập vào trang này để xem các chi tiết của hợp đồng.Đề nghị thỏa thuận hợp tác


Đề nghị này là một phiên bản điện tử của thỏa thuận, cái mà sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi một tài khoản được mở. Thỏa thuận cung cấp chung không yêu cầu phải ký tên. Nó là duy nhất cho tất cả các khách hàng. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các quy định của thỏa thuận, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại partners@mail.instaforex.com